Energetsko bodo sanirali tri stanovanjske objekte

Mestna občina Velenje je dobila v teh dneh odgovore, da so bili uspešni pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz naslova Celostnih teritorialnih naložb za energetsko sanacijo treh stanovanjskih objektov, ki so v njihovi lasti. Gre za stanovanjske bloke Cesta Simona Blatnika 1, Vojkova 12 a in Cesta talcev 18 a. Vrednost načrtovanih del znaša 880 tisoč evrov, od tega bo občina zagotovila dobrih 480 tisoč evrov, preostanek pa bodo nepovratna državna in evropska sredstva. Z energetsko sanacijo bodo zagotovili kakovostno bivanje najemnikov, za 45 % znižali stroške porabljene toplotne energije in zmanjšali stroške upravljanja, vzdrževanja ter obratovanja objekta. Dela bodo končana do konca letošnjega leta.