Drugo polletje v Velenju pravi investicijski razcvet

Kljub dopustniškemu času je v teh dneh v upravi Mestne občine Velenje zelo živahno. Po tem, ko so prejeli sklepe o sofinanciranju številnih projektov, intenzivno pripravljajo vse potrebno za začetek del. Kar nekaj gradenj bo steklo v prihodnjih tednih. Na pogovor smo povabili župana Bojana Kontiča.

Sklepi o sofinanciranju vaših projektov so se v zadnjih tednih kar vrstili?

»Veseli smo nepovratnega denarja, s katerim bomo lahko uresničili številne želje, ki jih sami ne bi zmogli. Ugodno rešeni sklepi pa nas razveseljujejo tudi zato, ker so potrditev našega dobrega dela in pravilnih usmeritev. Seveda pa si želimo čim bolj izkoristiti poletni čas, ko so vremenski pogoji še posebej za zemeljska pa tudi ostala gradbena dela najboljši.«

Kar nekaj odločitev o sofinanciranju ste prejeli v zadnjih tednih?

»Vesel sem, da postajajo kolesarske steze tako proti Koroški kot proti Vinski Gori, Šoštanju in Šmartnemu ob Paki vse bolj realne, in da ni več tako daleč čas, ko jih bomo ugledali, najkasneje leta 2022, osebno pa upam, da še prej. Gre za veliko naložbo, v celoti vredno okoli 6 milijonov evrov, država in Evropa pa nam zagotavljata pol tretji milijon nepovratnega denarja. Seveda bomo te projekte izvajali v sodelovanju s sosednjimi občinami. Nadaljevali bomo lahko s širitvijo Poslovne cone Stara vas, za katero je veliko zanimanja, prejeli smo 800 tisoč evrov nepovratnega denarja za projekt težak milijon evrov. Pridobili smo tudi sofinanciranje programov našega Šaleškega podjetniškega inkubatorja. Tudi na to sem ponosen, saj to pomeni, a je tudi država prepoznala njihov pomen in da bodo lahko še naprej odpirali nova delovna mesta.«

Kako daleč je obnova osrednjega dela Starega Velenja?

»Ta projekt pripravljamo že nekaj časa, zdaj imamo tudi že vse sklepe o odobritvi nepovratnih sredstev in tudi dokumentacijo je pripravljena, tako da računam, da bomo oba za rušenje predvidena objekta (Čuk in stara pekarna), kmalu začeli odstranjevati. Kot je znano sta tam predvidena nova objekta in celovita ureditev, med drugim trga. Skupaj s prebivalci, ki živijo na tem območju, bomo skušali dati staremu predelu mesta več mestnega utripa.«

Med projekti je tudi ureditev tržnice?

»To je projekt, ki je pripravljen, gre za prostor tukaj ob neposredni bližini tržnice (kjer je že bila). To našo odločitev smo temeljito preanalizirali in pretehtali in mislim, da je zelo dobra. Tržnico puščamo v središču mesta, jo bomo pa lepo uredili in pokrili. Prepričan sem, da bomo pomembno nadgradili sedanjo tržnico, ki je postala tudi pomemben družabni prostor tukajšnjih prebivalcev, še posebej ob sobotah dopoldne. Je pa to projekt, ki se ga nameravamo lotiti prihodnje leto. Delo želimo opraviti zelo kvalitetno, to pa terja dodaten čas in seveda tudi denar.«

Celoten pogovor si preberite v Našem času št. 28, ki je izšel 12. julija.