Dom za starejše bodo nadgradili

V Šaleški dolini močno primanjkuje kapacitet v domovih za varstvo odraslih, saj bi v tem trenutno potrebovali dodatnih 160 postelj. Za prihodnje leto je predvidena nadgradnja obstoječega Doma za varstvo odraslih, ki je v tem trenutku povsem zaseden. V njem domuje 190 oskrbovancev. Država se je že obvezala, da bo zagotovila naložbena sredstva, Mestna občina Velenje in Dom za varstvo odraslih pa sta že prispevala sredstva za komunalni prispevek v višini skoraj 120 tisoč evrov. Prav tako bo stekla tudi gradnja varovanih stanovanj, zelo dobro pa v Mestni občini Velenje poteka tudi pomoč na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo. Letno nudijo pomoč 127 uporabnikom, povprečno mesečno pa 78.