Danes preventivna akcija

Vinska Gora Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, Policijska postaja Velenje, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in Društvo upokojencev Krajevne skupnosti Vinska gora, bodo danes, v četrtek, 13. septembra ob 17. uri v prostorih večnamenskaga doma v Vinski Gori izvedli preventivno akcijo voznik/voznica. Predstavili bodo najpogostejše vzroke prometnih nesreč, aktualno zakonodajo o odgovornosti voznika, novosti v prometni signalizaciji in uporabo varnostnega pasu. Zainteresirani bodo lahko svoje spretnosti preizkusili tudi na simulatorju varne vožnje.