Ceste bodo še obnavljali

Na območju občine Šmartno ob Paki je bilo v okviru rednih investicijskih vzdrževanj letos rekonstruiranih približno za kilometer občinskih cest, in sicer v Slatinah in Paški vasi. Za letos ima občina v načrtu še rekonstrukcijo približno 150 metrov v Gavcah na območju vzpona ceste proti Napotniku. Ocenjena vrednost del je 20 tisoč evrov, z deli bi se pričeli konec poletja. Nujen obnove je tudi del od regionalne ceste pred Roglu, njegovo obnovo pa načrtujejo v sklopu širitve kanalizacijskega omrežja v vzhodnem delu Gavc.