Politika


Župan in svetniki svečano zaprisegli

Velenje, 4. decembra – Velenjski občinski svet je konstituiran, svetniki in župan Bojan Kontič so že zaprisegli, izvolili pa so tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve…