Bruselj začel posvetovanje o ureditvi poletnega časa

Bruselj – Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o ureditvi poletnega časa. Državljani EU lahko lahko do 16. avgusta izpolnijo spletni vprašalnik, v katerem lahko izrazijo svoje mnenje o premikanju ure dvakrat letno.

Oceno direktive je z resolucijo o poletnem času februarja letos zahteval Evropski parlament, ki je od komisije zahteval tudi pripravo sprememb, če bodo potrebne.

Po zakonodaji EU o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju. Večina držav članic EU ima dolgo tradicijo premikanja ure, ki sega do prve in druge svetovne vojne ali naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja. Za premik na poletni čas so se države takrat odločile predvsem zaradi prihranka energije in drugih razlogov, denimo varnosti v cestnem prometu ali večjih možnosti za prostočasne dejavnosti zaradi daljšega dneva, so sporočili v Bruslju.

Ureditev poletnega časa na ravni EU velja od leta 1980 in zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Države EU so neodvisno od ureditve poletnega časa razvrščene v tri različne časovne pasove.

V preteklih letih so z več študijami preučevali učinek ureditve poletnega časa v EU na področju notranjega trga, energije, zdravja, varnosti v cestnem prometu in kmetijstvu. Komisija redno prejema odzive državljanov, ki pogosto navajajo negativne vplive na zdravje zaradi spremembe časa. Vendar nekateri pozivajo k ohranitvi ureditve, saj naj bi ta imela pozitivne učinke.

Zainteresirani lahko spletni vprašalnik, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, izpolnijo do 16. avgusta. Vprašalnik v slovenskem jeziku je dostopen na povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=SL.