Brez kreditov

Med občinami, ki naj ne bi bile zadolžene z dolgoročnimi krediti, naj bi bila letos tudi občina Nazarje. Vodstvo lokalne skupnosti je tamkajšnjim svetnikom predlagalo, ti pa potrdili namero o odplačilu dveh dolgoročnih kreditov pri bankah v višini nekaj manj kot 179 tisoč evrov. Na občinski upravi zatrjujejo, da se lokalna skupnost ne bo več zadolževala, razen za brezobrestno prejeta sredstva, ki jih prejema od države za investicije.