1300 prejemnikov denarno socialne pomoči

Od 1. junija dalje bo socialno denarna pomoč višja za 87 evrov in bo znašala 385 evrov. Tolikšna bo tudi višina izredne denarno socialne pomoči in posmrtnina. Višji bo tudi cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za samsko osebo. Ta bo znašal 566 evrov, trenutno pa znaša 484,97 evra. Tisti, ki imajo že veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku morajo za uveljavitev višjega zneska vložiti novo vlogo na center za socialno delo najpozneje do konca julija. V Šaleški dolini trenutno prejema denarno socialno pomoč v povprečju 1300, varstveni dodatek pa 400 občanov.